Marinera Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach przypomina o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Komputronik S.A.

Ostatni dzień, w jakim akcjonariusz może odpowiedzieć na wezwanie (data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje) to 7 lipca 2017r.

Przedstawiamy informacje, w jaki sposób akcjonariusz może uczestniczyć w wezwaniu:

Akcjonariusz posiadający akcje w DM mBanku: składa w domu maklerskim dyspozycję blokady akcji, zlecenie sprzedaży oraz zapis na sprzedaż akcji.
Akcjonariusz posiadający akcje w innym domu maklerskim niż DM mBanku, składający zapis osobiście: składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; zgłasza się osobiście z dokumentem tożsamości w Punkcie Usług Maklerskich DM mBanku (wskazanych w wezwaniu) i składa zapis na sprzedaż akcji załączając oryginał świadectwa depozytowego.
Akcjonariusz posiadający akcje w innym domu maklerskim niż DM mBanku, składający zapis korespondencyjnie: składa w swoim domu maklerskim dyspozycję blokady oraz zlecenie sprzedaży akcji, uzyskując świadectwo depozytowe; wypełnia formularz zapisu na sprzedaż akcji (podpis akcjonariusza pod formularzem powinien być poświadczony przez pracownika wydającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza); wysyła (listem poleconym lub pocztą kurierską z dopiskiem „Wezwanie – Komputronik S.A.”) formularz zapisu i oryginał świadectwa depozytowego na wskazany w wezwaniu adres DM mBanku.
Lista punktów maklerskich mBank